Vyšel první Vlčácký štěk

První číslo oddílového zpravodaje vlčat s datem vydání 3. 9. 2012 je ke stažení tady. Informačník určený především pro rodiče dětí z oddílu bude od letošního roku vycházet vždy začátkem kalendářního měsíce. Píše se v něm o proběhlých akcích a změnách v oddíle, obsahuje výsledky bodování za uplynulý měsíc, plán činnosti na další období, informace o mimořádných událostech a tak dále.

Komentáře jsou zakázány.