Pro zájemce o vstup do oddílu

Obecně jsou pro přijetí dětí do oddílu Mravenců důležitá následující kritéria:

– tento oddíl je jen pro děti, které navštěvují 1.třídu (od 2. třídy děti přecházejí do starších oddílů)
– sourozenci a příbuzní stávajících členů našeho střediska mají přednost
– vzdálenost bydliště od klubovny, děti bydlící v Praze 9 Vysočanech/Libni mají přednost před dětmi bydlícími ve vzdálenějších čtvrtích.

Přihláška do oddílu (ke stažení ve formátu PDF)