Letní tábor

Letošní tábor se uskuteční v termínu 30.7.-5.8.2017.

Podrobné informace budou rodičům dětí zasílány v průběhu roku.