Členské poplatky

Členské poplatky do skautské organizace za kalendářní rok se vybírají na začátku roku (v lednu) a pohybují se kolem 1 000 Kč. V září 2015 proto vybereme od nováčků odpovídající poměrnou částku za 4 měsíce, tedy 300 Kč (týká se pouze dětí, které letos v lednu roční poplatek neplatily!). Peníze prosím přineste na některou z úvodních schůzek, nejpozději do konce září.